Απολύμανση χεριών

Διατήρηση καλής υγιεινής των χεριών

Καθώς οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό για να καλύψουν μια αυξημένη ζήτηση, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής των χεριών στα νοσοκομεία, στα ιατρεία και σε άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Η διατήρηση της καλής υγιεινής των χεριών είναι απαραίτητη για να βοηθήσουμε τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους ασθενείς, να παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς. Όλοι οι εργαζόμενοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικά χεριών ή να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό σε πέντε κρίσιμες στιγμές:
 
  1. Πριν αγγίξουν τον ασθενή
  2. Πριν από μία ασηπτική διαδικασία/καθαρισμό
  3. Μετά τον κίνδυνο έκθεσης σε σωματικά υγρά
  4. Μετά την επαφή με τον ασθενή
  5. Μετά την επαφή με το περιβάλλον του ασθενούς

Εάν τα χέρια τους είναι λερωμένα, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι προμήθειες για την υγιεινή των χεριών είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό, σε κάθε σημείο στο νοσοκομείο, στο ιατρείο ή σε άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 

Παρακάτω βρίσκονται επίσης ορισμένες πηγές για την τήρηση των σωστών τεχνικών υγιεινής των χεριών με νέα μέλη προσωπικού του τομέα υγείας. 

Κατάρτιση και εκπαίδευση

Η διατήρηση της καλής υγιεινής των χεριών είναι απαραίτητη ώστε οι εργαζόμενοι υγειονομικής περίθαλψης να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά. Αφήστε την Tork να σας βοηθήσει να μετατρέψετε τη θεωρία στην πράξη με τις τεκμηριωμένες μας προτάσεις κατάρτισης και υγιεινής των χεριών.

Προτεινόμενα προϊόντα