Τουαλέτα σπουδαστών ανώτερης εκπαίδευσης

Ανώτερη εκπαίδευση

Όταν οι σπουδαστές αναζητούν το κατάλληλο πανεπιστήμιο για να υποβάλουν αίτηση, εξετάζουν κυρίως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα διαθέσιμα μαθήματα, αλλά εκτιμούν επίσης την εμπειρία που προσφέρει η πανεπιστημιούπολη και τη δέσμευση του πανεπιστημίου ως προς το περιβάλλον. 


Οι καθαρές εγκαταστάσεις και οι υγιεινές τουαλέτες είναι κάτι που προσδοκούν οι σπουδαστές. Η απόδειξη της δέσμευσης για βιωσιμότητα μέσω της επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών είναι επίσης σημαντική σήμερα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί όταν διαχειρίζεστε πολλά κτίρια που βρίσκονται σε μια μεγάλη έκταση στην πανεπιστημιούπολη, με υψηλή και κυμαινόμενη κίνηση.


Η Tork βοηθά τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης να προσφέρουν θετικές εμπειρίες μέσω βραβευμένων λύσεων υγιεινής που απελευθερώνουν πόρους καθαρισμού και μειώνουν τα απορρίμματα. Γιατί; Έτσι, εσείς και η ομάδα σας μπορείτε να συμβάλετε στην ευημερία των σπουδαστών και της σχολής μέσα από ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον.