Πλύσιμο των χεριών

Κατασκευαστικός τομέας

Η πρόκληση της εξισορρόπησης της υγιεινής και της παραγωγικότητας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Η Tork βοηθά τους πελάτες του κατασκευαστικού τομέα να διασφαλίσουν το νέο πρότυπο υγιεινής. Καθοδηγώντας τους κατασκευαστές καθώς λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με πρωτόκολλα και προϊόντα, η Tork βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, διατηρώντας παράλληλα την ευεξία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Tork βοηθά τις εγκαταστάσεις παραγωγής να διασφαλίσουν το νέο πρότυπο υγιεινής

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με προϊόντα και πρωτόκολλα για να διατηρήσετε την ασφάλεια των εργαζομένων σας.

Προτεινόμενα προϊόντα