Συνάδελφοι συνεργάζονται και κοιτάζουν ένα tablet

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην υγιεινή

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την υγιεινή και την υγεία αυξάνοντας τα πρότυπα παγκοσμίως. Με τα υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματά μας θα βρείτε μια εξαιρετική διαδραστική εμπειρία εκμάθησης για βελτιωμένα αποτελέσματα και αλλαγή συμπεριφοράς σε σχέση με την υγιεινή των χεριών και τον καθαρισμό.
Λογότυπο GBAC STAR
Πιστοποίηση

Τώρα έχουμε την πιστοποίηση GBAC STAR

Όλες οι διαδραστικές εκπαιδεύσεις Tork για τον τομέα υγείας έχουν πλέον καταχωρηθεί στο GBAC STAR ως βέλτιστη πρακτική στην εκπαίδευση για την υγιεινή και την πρόληψη λοιμώξεων.