Τα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών

Τα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών

Η προσέγγιση των 5 βημάτων για την υγιεινή των χεριών καθορίζει τα σημαντικά σημεία όταν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εφαρμόσει την υγιεινή των χεριών.
Πριν αγγίξετε τον ασθενή

1. Πριν αγγίξετε τον ασθενή

Για την πρόληψη της πρόσβασης μικροοργανισμών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς, η υγιεινή των χεριών είναι απαραίτητη πριν να αγγίξετε τον ασθενή ή να εισχωρήσετε στο χώρο του. Ο χώρος του ασθενούς περιλαμβάνει τον ασθενή και το άμεσο περιβάλλον του, όπως οι επιφάνειες που αγγίζει ο ίδιος ο ασθενής (για παράδειγμα οι κιγκλίδες κρεβατιού, οι σωλήνες έγχυσης) και οι επιφάνειες που αγγίζει συχνά το προσωπικό (όπως οι οθόνες, τα πόμολα και τα κουμπιά).
 
Παραδείγματα: Πριν την χειραψία, τη βοήθεια σε έναν ασθενή να μετακινηθεί, την κλινική εξέταση.
Πριν από μία ασηπτική διαδικασία/καθαρισμό

2. Πριν από μία ασηπτική διαδικασία/καθαρισμό

Πριν από μία ασηπτική διαδικασία/καθαρισμό, η υγιεινή των χεριών είναι σημαντική για την πρόληψη των λοιμώξεων. Η υγιεινή των χεριών θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ της τελευταίας έκθεσης σε μία επιφάνεια και αμέσως πριν την πρόσβαση σε ένα χώρο με κίνδυνο μόλυνσης για τον ασθενή ή ένα χώρο που ενέχει κίνδυνο λοίμωξης.
 
Παραδείγματα: Πριν την επίδεση τραυμάτων, την εισαγωγή καθετήρα, την προετοιμασία του φαγητού, τη φαρμακευτική αγωγή.
Μετά τον κίνδυνο έκθεσης σε σωματικά υγρά

3. Μετά τον κίνδυνο έκθεσης σε σωματικά υγρά

Μετά από μία εργασία που σχετίζεται με την έκθεση των χεριών σε σωματικά υγρά, η υγιεινή των χεριών πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα και πριν μία νέα έκθεση σε άλλη επιφάνεια, ακόμα κι αν παραμένετε στον χώρο του ασθενούς. Αυτή η ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο να μολυνθείτε από μολυσματικούς παράγοντες, καθώς και τον κίνδυνο να μεταδώσετε μικροοργανισμούς από ένα «μολυσμένο» μέρος του σώματος ενός ασθενή σε ένα «καθαρό».
 
Παραδείγματα: Μετά την αιμοδοσία και τη διαχείριση αίματος, τον καθαρισμό ούρων, κοπράνων, τη διαχείριση απορριμμάτων.
Μετά την επαφή με τον ασθενή

4. Μετά την επαφή με τον ασθενή

Μετά την επαφή με τον ασθενή και πριν την επαφή με οτιδήποτε εκτός του χώρου του ασθενούς, η υγιεινή των χεριών είναι σημαντική για να μειώσετε τον κίνδυνο διάδοσης στο περιβάλλον της μονάδας. Η ενέργεια αυτή σας προστατεύει μειώνοντας σημαντικά τη μόλυνση των χεριών σας με τη χλωρίδα του ασθενούς.
 
Παραδείγματα: Πριν την χειραψία, τη βοήθεια σε έναν ασθενή να μετακινηθεί, την κλινική εξέταση.
Μετά την επαφή με τον περιβάλλον του ασθενούς

5. Μετά την επαφή με τον περιβάλλον του ασθενούς

Το τελευταίο βήμα της υγιεινής των χεριών συμβαίνει μεταξύ της έκθεσης των χεριών σε μία επιφάνεια στο χώρο του ασθενούς και μία επακόλουθη έκθεση των χεριών σε μία επιφάνεια εκτός αυτής, αλλά χωρίς να αγγίξετε τον ασθενή. Η υγιεινή των χεριών είναι απαραίτητη σε αυτό το βήμα επειδή η έκθεση στο χώρο του ασθενούς, ακόμη και χωρίς τη φυσική επαφή με τους ασθενείς, σχετίζεται με τη μόλυνση των χεριών.
 
Παραδείγματα: Μετά την αλλαγή των σεντονιών, τη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης
Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό

Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό

Για την ηλεκτρονική μάθηση και άλλο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υγεία του δέρματος και την υγιεινή των χεριών. Επικοινωνήστε μαζί μας στο +46 31 746 00 00