Μια νοσηλεύτρια και μια ηλικιωμένη γυναίκα γελάνε

Μακροχρόνια περίθαλψη

Η υγιεινή είναι κρίσιμης σημασίας για τη μακροχρόνια περίθαλψη. Οι λύσεις Tork ικανοποιούν τις σκληρές απαιτήσεις υγιεινής, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των ενοίκων.