Βιώσιμη συσκευασία

Βιώσιμη συσκευασία

Εργαζόμαστε συνεχώς για την ανάπτυξη νέων επιλογών συσκευασίας χωρίς πλαστικά από ορυκτά, τη βελτιστοποίηση της συσκευασίας και τη συμπίεση των προϊόντων μας ούτως ώστε να χρειάζεται λιγότερο υλικό συσκευασίας - με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σε πόρους και μεταφορές.
Σήμερα, το 90% των συσκευασιών της Tork παράγεται από ανανεώσιμους πόρους, όπως χαρτί ή χαρτόνι που είναι ανακυκλώσιμα. Έως το 2025 θα χρησιμοποιούμε 30% ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πλαστικές συσκευασίες και το 100% των πλαστικών συσκευασιών μας θα είναι ανακυκλώσιμο. Πολλά από τα προϊόντα μας ικανοποιούν ήδη αυτές τις δεσμεύσεις.

Tork Συμφωνία για το Πλαστικό

Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε υπηρεσίες και προϊόντα που ταιριάζουν σε ένα κυκλικό σύστημα και να αντικαθιστούμε τις πλαστικές συσκευασίες όπου είναι δυνατόν.