Οραματιστείτε τη βιωσιμότητα

Οραματιστείτε τη βιωσιμότητα

Σχεδιάζουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να πετύχουν τους στόχους τους για τη βιωσιμότητα.
Στην Tork, η αποστολή μας είναι να καταστήσουμε τη ζωή εκτός σπιτιού πιο βιώσιμη. Μάθετε πώς αντιμετωπίζουμε σημαντικά θέματα βιωσιμότητας, όπως υπεύθυνη προμήθεια ινών και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας.

Πρωτοβουλία Science Based Targets

Από τον Δεκέμβριο του 2018, οι στόχοι μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα έχουν εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets. Οι στόχοι περιλαμβάνουν απόλυτους στόχους για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα μέσα μεταφοράς, τις πρώτες ύλες, τους προμηθευτές και τα απόβλητα.


Η Essity έχει αναλάβει επίσης τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις βασικές αγορασμένες πρώτες ύλες, τις μεταφορές, τα απόβλητα που παράγονται σε εργασίες και την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής των πωληθέντων προϊόντων κατά 18% έως το 2030 (2016) και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2030 (έτος βάσης 2016) για τη χρήση ενέργειας εντός της εταιρείας και την αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια (πεδίο εφαρμογής 1 και 2).