Συμβάλλοντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Συμβάλλοντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε προϊόντα και λύσεις που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και ταιριάζουν σε μια κυκλική κοινωνία για να συμβάλλουμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Η Tork και η μητρική μας εταιρεία Essity έχουν δεσμευτεί να συμβάλλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της εξειδίκευσής μας, εστιάζουμε κυρίως στους στόχους 3, 6, 12, 13 & 15, δηλαδή, σε όσους πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Οι πλατφόρμες μας βιωσιμότητας – Ευημερία, Περισσότερα με Λιγότερα και Κυκλικότητα – μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αληθινή αξία για, και μαζί με, τους πελάτες, τους εταίρους μας και την κοινωνία.
Γνωρίζατε ότι...

Η Tork αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εταιρείας υγιεινής και υγείας Essity, αναγνωρισμένης ως μίας από τις βιωσιμότερες εταιρείες στον κόσμο.

Παραπομπές

Βάσει σύγκρισης μεταξύ της χρήσης του Tork exelCLEAN® και της χρήσης πανιών
Δίφυλλη χαρτοπετσέτα σε επιτραπέζια δοσομετρική συσκευή σε σύγκριση με το Fastfold (Tork Δοσομετρική Συσκευή: 271800 και Tork Αναλώσιμα: 10933)
Βάσει αξιολόγησης κύκλου ζωής για την Ευρώπη, όπου ελήφθησαν υπ' όψη οι διαδικασίες που αποφεύχθηκαν, η οποία διεξήχθη από την Essity και επαληθεύτηκε από το IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd το 2017