Ένας γιατρός που τρίβει τα χέρια του πριν από χειρουργική επέμβαση

Αντιμετωπίστε τις νοσοκομειακές λοιμώξεις με την υγιεινή των χεριών

Ο τρόπος αντιμετώπισης των λοιμώξεων είναι η βελτίωση της υγιεινής των χεριών. Διαβάστε στα παρακάτω άρθρα περισσότερες πληροφορίες για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τον τρόπο πρόληψής τους.
 
Σήμερα, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως προσβάλλονται από νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες προκαλούν πολλές επιπλοκές και είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή. Οι συνέπειες είναι σοβαρές, καθώς αυτές οι λοιμώξεις προκαλούν σωματικό πόνο, εμποδίζουν την ανάρρωση και μερικές φορές μπορεί να είναι θανατηφόρες. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν επίσης τεράστιες δαπάνες στην κοινωνία, και γι’ αυτό πολλοί φορείς προσπαθούν να τις καταπολεμήσουν, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Ως επαγγελματίας χώρων υγείας, αναμφίβολα γνωρίζετε ήδη τη σημασία της υγιεινής των χεριών. Μάλιστα, έρευνα έχει δείξει ότι οι νοσηλευτές είναι αυτοί που συμμορφώνονται περισσότερο με την υγιεινή των χεριών. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών από όλο το προσωπικό. Μπορεί να χρειάζεστε υποστήριξη για την εφαρμογή της καλής υγιεινής στην πράξη. Επιπλέον, όσον αφορά τους επισκέπτες και τους ασθενείς, απαιτούνται συχνά πληροφορίες για την ενημέρωσή τους. 
 
Εκτός από τη διασφάλιση καλής υγιεινής των χεριών στα νοσοκομεία, είναι σημαντικό να προσδιορίζετε τις περιοχές κινδύνου και να μαθαίνετε προληπτικές ενέργειες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης των λοιμώξεων.
 

Πληροφορίες για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι μια μορφή λοίμωξης που εμφανίζεται σε έναν ασθενή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περίθαλψης σε νοσοκομείο ή σε άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, η οποία δεν υπήρχε ή δεν επωαζόταν τη στιγμή της εισαγωγής. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να προσβάλουν ασθενείς σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπου δέχονται περίθαλψη και μπορούν επίσης να αναπτυχθούν μετά το εξιτήριο.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Τρόπος πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υπάρχει παγκόσμια ομοφωνία ότι απαιτείται επειγόντως η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της αντοχής στα αντιβιοτικά. Στον τομέα υγείας, η αποτελεσματική πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων αποτελεί μία λύση, με ακρογωνιαίο λίθο τη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών. Όσον αφορά την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, εκτός από την εύκολη πρόσβαση σε αντισηπτικά και σταθμούς πλυσίματος χεριών, ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η γνώση των ευκαιριών υγιεινής και ο τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της υγιεινής των χεριών.
 
Σε μια πρόσφατη έρευνα, 8 στους 10 επαγγελματίες χώρων υγείας είπαν ότι θα ήθελαν να βελτιωθεί η συμμόρφωσή τους με την υγιεινή των χεριών. Αυτό μας δείχνει πόσο συνειδητοποιούν οι νοσηλευτές και οι γιατροί τον ρόλο τους στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών και λοιμώξεων, καθώς και τη δέσμευσή τους για την υγεία των ασθενών. Ως πάροχος πολλών από τα προϊόντα υγιεινής που βρίσκονται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, θέλουμε να υποστηρίξουμε τους επαγγελματίες χώρων υγείας στην εργασία τους για να επιτύχουν τη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών.
 

Προτεινόμενα προϊόντα