Τοποθέτηση δοσομετρικής συσκευής

Τοποθέτηση δοσομετρικής συσκευής

Πώς να βελτιώσετε την τοποθέτηση της δοσομετρικής συσκευής για καλύτερη υγιεινή

Η κατάλληλη υγιεινή των χεριών θεωρείται η πλέον σημαντική μέθοδος πρόληψης της διασταυρούμενης μόλυνσης και μείωσης των λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Η έρευνα δείχνει ότι οι δοσομετρικές συσκευές της υγιεινής των χεριών έχουν σημαντική επίδραση στα ποσοστά συμμόρφωσης*, και είναι πολύ σημαντική η σωστή τοποθέτησή τους. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι η καλύτερη τοποθέτηση της δοσομετρικής συσκευής μπορεί να αυξήσει τη χρήση περισσότερο από 50%.**


Για να σας βοηθήσουμε να ενισχύσετε τη συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών στην ιατρική σας μονάδα, δημιουργήσαμε τεκμηριωμένους οδηγούς για την καλύτερη τοποθέτηση της δοσομετρικής συσκευής. Σχεδιασμένες πάνω σε τέσσερις τύπους χώρων που εντοπίζονται συχνότερα στις ιατρικές μονάδες, οι απεικονίσεις προτείνουν την τοποθέτηση των δοσομετρικών συσκευών που υποστηρίζουν τη συμμόρφωση της υγιεινή των χεριών λαμβάνοντας υπόψη τα 5 βήματα του ΠΟΥ. Οι πληροφορίες στον οδηγό τοποθέτησης βασίζονται στην έρευνα που χορηγήθηκε από την Essity και στα ανεξάρτητα πορίσματα από την ακαδημαϊκή έρευνα.

βιβλιογραφικές αναφορές

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Αξιολόγηση της καλύτερης τοποθεσίας για τις δοσομετρικές συσκευές για πλύσιμο χεριών με βάση το αλκοόλ στο δωμάτιο ασθενή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Εμφανής αντί για συνηθισμένη τοποθεσία των δοσομετρικών συσκευών υγιεινής των χεριών για προϊόντα με βάση το αλκοόλ σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.