Αφήστε την Tork να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την υγιεινή των χεριών στις εγκαταστάσεις σας μακροχρόνιας περίθαλψης!