Πανί καθαρισμού μικροϊνών Tork

Οι μικροΐνες έχουν αποδειχθεί ως το απόλυτο υλικό για τα πανιά καθαρισμού

Όπου η υγιεινή είναι κρίσιμης σημασίας, είναι σημαντική η χρήση κατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Για την πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης, είναι απαραίτητη η αφαίρεση μικροοργανισμών, σκόνης και βρωμιάς. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης πανιών μικροϊνών είναι η ικανότητά τους να συλλέγουν και να συγκρατούν σωματίδια. Χάρη στις λεπτές ίνες του, το υλικό μικροϊνών μαζεύει τη βρωμιά και τους μικροοργανισμούς - αντί να τα διασκορπίζει. 

Λάβετε μια δωρεάν δοκιμή

Γιατί να κάνετε την αλλαγή σε μικροΐνες

Πανί καθαρισμού Μικροϊνών Tork Πολλαπλών και Μίας Χρήσης

Απολαύστε τα οφέλη των μικροϊνών

Δοκιμάστε τα πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας. Λάβετε μια δωρεάν δοκιμή χωρίς δεσμεύσεις.

Αποποίηση ευθυνών

Για χρήση με νερό.  Εάν απαιτείται χρήση με απολυμαντικό από τις τοπικές αρχές ή οδηγίες, ανατρέξτε στις ετικέτες απολυμαντικών για χρήση και αποτελεσματικότητα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή απολυμαντικού για την εφαρμογή του με πανιά μικροϊνών.
Οι μέθοδοι είναι τροποποιημένες εκδόσεις βιομηχανικών προτύπων μεθόδων (^EN16615 and ASTM E-2362-16 and E-2967-15)
Δοκιμασμένο με S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile
Για περιβαλλοντικές επιφάνειες – όχι ιατρικές συσκευές (δεν αποστειρώνει)
@ Αποποίηση ευθύνης:  Ακολουθώντας μια μέθοδο ATP 
^ Αποποίηση ευθύνης: Κατά το πλύσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες ζεστού νερού του CDC/NHS και ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας
# Αποποίηση ευθύνης:  Κατά το πλύσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες χλωρίνης χαμηλής θερμοκρασίας του CDC / NHS
% Αποποίηση ευθύνης:  Ακολουθώντας μια μέθοδο χειρουργικού καλύμματος και ιατρικής ρόμπας & την απαίτηση SS-EN-13795-1