Εκπαίδευση Tork Clean Hands για Μονάδες Περίθαλψης

Εκπαίδευση Tork Clean Hands για Μονάδες Περίθαλψης

Η διαδραστική μας εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κάνει την εκπαίδευση στην υγιεινή των χεριών πιο ενδιαφέρουσα και εμπνευσμένη από ποτέ.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση βοηθά στη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών

Διασφαλίστε την υγιεινή των χεριών κάθε στιγμή. Οι κατάλληλες διαδικασίες πλυσίματος των χεριών και απολύμανσης για το προσωπικό στον τομέα υγείας είναι το κλειδί για την ασφάλεια των ενοίκων. Με βάση τις 4 στιγμές του ΠΟΥ για υγιεινή των χεριών σε οίκους περίθαλψης, η εκπαιδευτική μας λύση δίνει τη δυνατότητα σε εσάς και το προσωπικό σας να εκπαιδευτείτε και να βελτιώσετε τη συμμόρφωση. 
 
 

Προτεινόμενα προϊόντα