Σας ευχαριστούμε

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην εκπαίδευση Tork Clean Hands. Μπορείτε να προσπελάσετε την εκπαίδευση απευθείας από τον υπολογιστή σας.


Θα αποστείλουμε επίσης ένα email με έναν σύνδεσμο εάν επιλέξετε να κάνετε την εκπαίδευση αργότερα. 


Ένας επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής σάς προσφέρει βέλτιστη εμπειρία χρήστη.


Προσπελάστε την εκπαίδευση