Μαθητές σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Σχολεία

Σε ένα σχολικό περιβάλλον υπάρχουν συχνά αρκετές εκατοντάδες μαθητές και μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών. Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η καθαρή σχολική εγκατάσταση γίνονται ευκολότερα με προϊόντα και λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για υψηλή κίνηση. Αλλά πρέπει επίσης να εργαστείτε με τη γνώση μιας καλής ρουτίνας πλυσίματος των χεριών για να κάνετε τους μαθητές πιο πρόθυμους να έχουν πάντα καθαρά χέρια. Εδώ θα βρείτε τις προτάσεις και τα εργαλεία μας για τον καθαρισμό επιφανειών και τη διευκόλυνση καλών συνηθειών υγιεινής των χεριών.

Προτεινόμενα προϊόντα