Χρησιμοποιείτε ακόμα στεγνωτήρες αέρα;

Χρησιμοποιείτε ακόμα στεγνωτήρες αέρα;

Σχεδόν 7 στους 10 χρήστες που ερωτήθηκαν, θα ήθελαν περισσότερες εγκαταστάσεις να προσφέρουν χειροπετσέτες ως εναλλακτική αντί για στεγνωτήρες αέρα*. Κάντε την έξυπνη επιλογή και προτιμήστε τις χάρτινες χειροπετσέτες Tork σήμερα.

Οι χειροπετσέτες εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς

Πράσινη και μπλε εικόνα που λέει ότι οι στεγνωτήρες αέρα μπορούν να εξαπλώσουν έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια

Οι στεγνωτήρες Jet Air εξαπλώνουν έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια**

Σε αντίθεση με τις χάρτινες χειροπετσέτες, οι στεγνωτήρες Jet Air παράγουν περισσότερα σταγονίδια***, που αυξάνουν τον κίνδυνο της μετάδοσης βακτηριδίων. Οι χαρτοπετσέτες είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να στεγνώσετε τα χέρια σας και, συνεπώς, συνιστώνται σε περιβάλλοντα όπου η υγιεινή είναι κρίσιμης σημασίας****. Διασφαλίστε ότι οι επισκέπτες αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια – προτιμήστε τις λύσεις χειροπετσετών της Tork, την έξυπνη επιλογή.

Κάντε λήψη εργαλείων για να αυξήσετε την υγιεινή στις εγκαταστάσεις σας:

Παραπομπές

Έρευνα του 2021 που διεξήχθη από τη United Minds σε συνεργασία με τη CINT τον Μάρτιο 2021. Η έρευνα κάλυψε 7 αγορές, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, ΗΒ και ΗΠΑ, με συνολικά 7063 ερωτηθέντες (παγκόσμιος μέσος όρος).
** Best et al, J Hosp Infection, 2014 
*** Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013
**** Huang, C., Mayo Clinic, 2011