Χειροπετσέτες συνεχούς ροής

Select...
Φίλτρο

Το Tork PeakServe® συνδυάζει πολλές λειτουργίες έτσι ώστε οι τουαλέτες με μεγάλη κίνηση να μπορούν να διαχειρίζονται μεγάλα πλήθη. Μία δοσομετρική συσκευή μπορεί να εξυπηρετήσει 1000 επισκέπτες μέχρι να γίνει αναπλήρωση - 600 περισσότερους από τις υφιστάμενες δοσομετρικές συσκευές. Ένα πάτημα τη φορά με συνεχής ροή χειροπετσετών