Υπολογίστε τη σπατάλη χρόνου σας

Ερώτηση 1 από 3

Πόσους εργαζόμενους απασχολεί η εταιρεία σας συνολικά;

Λιγότερους από 100
Περισσότερους από 100