Αποτέλεσμα: Οι χειριστές σας ενδέχεται να έχουν «κρυφές» σπατάλες χρόνου έως και [xxx] λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα.

Αποτέλεσμα: Οι χειριστές σας ενδέχεται να έχουν «κρυφές» σπατάλες χρόνου έως και [xxx] λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα.

Με βάση την έρευνά μας που αναφέρει, το 44% των χειριστών διακόπτουν την εργασία τους 20 φορές την ημέρα για να φέρουν προϊόντα καθαρισμού και σκουπίσματος.
Thumbnail του αρχείου PDF
Μαρτυρία

Leoni

Μάθετε πώς αυτός ο παγκόσμιος πάροχος λύσεων διαχείρισης ενέργειας και δεδομένων βελτιστοποίησε τις διαδικασίες του και μείωσε τις σπατάλες με τις δοσομετρικές συσκευές Tork Peformance®.
Λήψη τώρα

Παραπομπές

*Με βάση την έρευνά μας που αναφέρει, το 44% των χειριστών διακόπτουν την εργασία τους 20 φορές την ημέρα για να φέρουν προϊόντα καθαρισμού και σκουπίσματος.