Αποτέλεσμα: Οι χειριστές σας ενδέχεται να έχουν «κρυφές» σπατάλες χρόνου έως και [xxx] λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα.

Αποτέλεσμα: Οι χειριστές σας ενδέχεται να έχουν «κρυφές» σπατάλες χρόνου έως και [xxx] λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα.

Με βάση την έρευνά μας που αναφέρει, το 44% των χειριστών διακόπτουν την εργασία τους 20 φορές την ημέρα για να φέρουν προϊόντα καθαρισμού και σκουπίσματος.

Παραπομπές

*Με βάση την έρευνά μας που αναφέρει, το 44% των χειριστών διακόπτουν την εργασία τους 20 φορές την ημέρα για να φέρουν προϊόντα καθαρισμού και σκουπίσματος.