Εκπαιδευτικό υλικό Tork Train-the-trainer

Όλα βασίζονται στην ασφάλεια του περιβάλλοντος φροντίδας

Το εκπαιδευτικό μας υλικό Train-the-trainer σας παρέχει, ως διευθυντή, τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την υγιεινή επιφανειών, την επιστήμη πίσω από τις μικροΐνες και μία μικρή εκπαίδευση στη μικροβιολογία. Σας δείχνει επίσης πώς να εκπαιδεύσετε με επιτυχία την ομάδα σας χρησιμοποιώντας τη διαδραστική μας εκπαίδευση. 

Αυτό το ξέρατε

Εάν η επιφάνεια δεν καθαριστεί πριν από την έναρξη των τερματικών διαδικασιών επανεπεξεργασίας, τίθεται σε κίνδυνο η επιτυχία της διαδικασίας αποστείρωσης ή απολύμανσης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης