Κάδοι Απορριμμάτων

Αξιόπιστες πλαστικές σακούλες και επενδύσεις για τους κάδους Tork έχουν σχεδιαστεί για εύκολη συντήρηση και κορυφαία υγιεινή.