Γυναίκες σε τουαλέτα που πλένουν και σκουπίζουν τα χέρια τους

Πώς να προσφέρετε εξαιρετική εμπειρία επιβατών στα αεροδρόμια

Airport Operations Managers need to deliver on passenger expectations and secure quality through every interaction. In the articles below you can read more about passenger experience in airports. 

Airports are more than just passenger terminals. Most of them are complex, multifunctional travel centers with a wide range of services that contribute to the total revenue of airports. Airport Service Quality (ASQ) is a leading airport passenger service and benchmarking program that measures customer satisfaction. Their studies show that there is a direct relation between customer satisfaction and revenue.*

An important part of the travel experience
The focus for many Airport Facility Managers has shifted, moving from traditional facility management to experience management. What's the difference? In experience management the aim is to deliver on passenger expectations and provide quality through every interaction. The airport visit is an important part of the overall travel experience, which means that every interaction, every touchpoint, is important. 

Hygiene and passenger satisfaction
Passenger satisfaction and ASQ scores are influenced, maybe more now than ever, by the hygiene and cleanliness of terminals and restrooms. From a maintenance perspective, this means delivering a consistently high level of cleaning and hygiene as well as ensuring the availability of hygiene products in order to prevent complaints. As the need for improved operational efficiency increases, so does interest for solutions that save time, prevent runouts, mess and waste. Plus, there is a demand for operations becoming more optimized and sustainable. Thankfully, all of the above can be achieved with the help of real-time data and technology in the form of data-driven cleaning. 


Θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από τον καθαρισμό βάσει δεδομένων; Εγγραφείτε για μια γρήγορη δοκιμή του Καθαρισμού Tork Vision.

tork_easycube_cleaner_800x500.jpg

Πώς η αναβάθμιση σε καθαρισμό βάσει δεδομένων μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία επιβατών στα αεροδρόμια

 
Εκατομμύρια επιβάτες περνούν από τις τουαλέτες αεροδρομίων κάθε χρόνο. Οι πάροχοι υπηρεσιών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν συνεχώς τις πιο πιεστικές προκλήσεις ποιότητας και υγιεινής για να διατηρήσουν τις βαθμολογίες ASQ, ενώ εξισορροπούν τους προϋπολογισμούς και τους στόχους βιωσιμότητας. Οι ροές επισκεπτών είναι εξαιρετικά άνισες και οι ώρες αιχμής είναι έντονες, αλλά κάθε επιβάτης απαιτεί να μπαίνει σε μια καθαρή τουαλέτα με διαθέσιμο χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και σαπούνι.
 
Εργαστείτε προληπτικά 
Καθαρισμός βάσει δεδομένων σημαίνει ότι το προσωπικό καθαριότητας και οι προϊστάμενοί του λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες καθαρισμού. Καθίσταται δυνατό να καθαρίσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεται, όταν και όπου χρειάζεται, πράγμα που εξοικονομεί χρόνο για τις ομάδες καθαρισμού. Χρόνος που μπορεί να επενδυθεί σε καλύτερη ποιότητα καθαρισμού για την διασφάλιση υψηλών προτύπων υγιεινής - συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων υγιεινής - και καθαριότητας για τους ταξιδιώτες. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από υπάρχοντες πελάτες δείχνουν ότι η μετάβαση σε καθαρισμό βάσει δεδομένων τους βοήθησε να εξοικονομήσουν έως και 20% στις ώρες καθαρισμού****  και να βεβαιωθούν ότι οι δοσομετρικές συσκευές είναι εφοδιασμένες έως και 99% του χρόνου***** – παρά τις αλλαγές τελευταίας στιγμής στην κυκλοφορία της τουαλέτας που είναι αναπόφευκτο μέρος του καθαρισμού τερματικών σταθμών επιβατών. Επιπλέον, οι διευθυντές μπορούν να αναλύουν δεδομένα με την πάροδο του χρόνου για τη βελτίωση των διαδικασιών, του προγραμματισμού, των προμηθειών και της εφοδιαστικής του καθαρισμού. 
 
Λάβετε υψηλότερη ποιότητα και λιγότερα παράπονα
Ο καθαρισμός βάσει δεδομένων επιτρέπει στο προσωπικό καθαρισμού να προσφέρει υψηλότερη ποιότητα με λιγότερη προσπάθεια, καθιστώντας την εργασία πιο ουσιαστική και λιγότερο αγχωτική, καθώς μπορούν να γνωρίζουν τις ανάγκες σε πραγματικό χρόνο και να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα. Συμβάλλει στην εξάλειψη των παραπόνων πριν προκύψουν και υποστηρίζει μια θετική και βιώσιμη εμπειρία επιβατών, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άδειες δοσομετρικές συσκευές και ακατάστατοι χώροι. Αυτή η προληπτική προσέγγιση στις εργασίες καθαρισμού έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνει έως και 30% υψηλότερη ικανοποίηση πελατών******. 
 
Η ώρα για μετάβαση σε ψηφιακά μέσα είναι τώρα.

Καθαρισμός βάσει δεδομένων

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες καθαρισμού καθιστούν δυνατή τη δραστική βελτίωση των εργασιών καθαρισμού με τρεις σημαντικούς τρόπους:

Προτεινόμενα προϊόντα

Παραπομπές


https://aci.aero/wp-content/uploads/2019/08/ACI_ASQ_Product_and_Services_Brochure.pdf 

**https://www.buildings.com/news/industry-news/articleid/22085/title/unclean-restrooms-impact-students 

***Σε σύγκριση με τη μακρύτερη χειροπετσέτα σε ρολό της ανταγωνιστικής εταιρείας στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική

****Βάσει των τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων τριών πελατών του Καθαρισμού Tork Vision, με μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή του Καθαρισμού Tork Vision. 

*****Μέτρηση από σχεδόν 13.000 συνδεδεμένες δοσομετρικές συσκευές μεταξύ Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2019, με βάση την ώρα ανά μήνα που μια δοσομετρική συσκευή βρίσκεται σε άδεια κατάσταση έναντι του συνολικού χρόνου ανά μήνα.​ 

******Μέτρηση της ικανοποίησης επισκεπτών σε δύο τουαλέτες με Καθαρισμού Tork Vision και δύο παραδοσιακά συντηρημένες και εξοπλισμένες τουαλέτες στην έκθεση ISSA/Interclean, τον Μάιο 2016.  


Σημείωση: Ο Καθαρισμός Tork Vision ήταν προηγουμένως γνωστό ως Tork EasyCube®.