HYGIENE 131920512_Original.tif

Δημιουργούμε μία αειφόρο ζωή εκτός σπιτιού

Σήμερα, τα άτομα περνούν όλο και περισσότερο από τον χρόνο τους σε περιβάλλον εκτός σπιτιού - σε χώρους εργασίας, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια και αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η απαίτηση για λύσεις που κάνουν τη ζωή εκτός σπιτιού πιο αειφόρο. 
 
Σας βοηθούμε να παρέχετε αειφόρες λύσεις στις επιχειρηματικές σας λειτουργίες, απαντώντας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα από τη βελτιωμένη υγεία μέσω καλύτερης υγιεινής, έως πιο αποδοτικές για τους πόρους λύσεις για να μειωθούν τα απόβλητα ή για ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα καθαρισμού, τους σεφ ή τους επαγγελματίες χώρων υγείας σας.
 
Στην Tork, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μία πιο αειφόρο ζωή εκτός σπιτιού. 

Πώς να κάνουμε δυνατή μία πιο αειφόρο ζωή εκτός σπιτιού

Η αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε λύσεις που κάνουν τη ζωή εκτός σπιτιού πιο αειφόρο. Η δέσμευσή μας για αειφορία βασίζεται σε αυτούς τους τομείς επιρροής, όπου πιστεύουμε ότι τα προϊόντα και λύσεις μας θα κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά: Ευεξία, Περισσότερα για λιγότερα χρήματα και Κυκλικότητα.

Ευεξία

Η υγιεινή, η υγεία και η ευεξία είναι στενά συνδεδεμένες. Σε αναπτυσσόμενες χώρες, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και οι βελτιωμένες πρακτικές υγιεινής είναι ουσιαστικές για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών. Όμως, σε μέρη του κόσμου όπου υπάρχει μικρότερη απειλή, η υγιεινή είναι απαραίτητη για την υγεία και την ευεξία. Σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, για παράδειγμα, η υγιεινή παίζει βασικό ρόλο στη φήμη, όχι μόνον στην πρόληψη της εξάλειψης ασθενειών από την κουζίνα στους πελάτες, αλλά επίσης στη διατήρηση όλων των περιοχών καθαρών και ευπαρουσίαστων συνεχώς. Σε νοσοκομεία, έως και 70% υγειονομικά σχετιζόμενες λοιμώξεις μπορούν να προληφθούν με βελτιωμένες πρακτικές υγιεινής, και τα βελτιωμένα πρότυπα υγιεινής σε προσχολικές δομές και σχολεία μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά απουσίας κατά έως 54%. Μέσω προγραμμάτων, ερευνών και συνεργασιών εκπαίδευσης στην υγιεινή, είμαστε αφοσιωμένοι στην αύξηση των προτύπων υγιεινής για οποιονδήποτε είναι εκτός σπιτιού.
 
Η εστίασή μας στην ευεξία σημαίνει επίσης ότι αναπτύσσουμε λύσεις για να γίνει η διαχείριση χώρων λιγότερο αγχωτική και σωματικά απαιτητική, εισάγοντας για παράδειγμα εργονομικές συσκευές ή συστήματα καθαρισμού που καθοδηγούνται από τα δεδομένα. Και σε βιομηχανικό περιβάλλον, τα πανιά καθαρισμού μας μειώνουν την ανάγκη για διαλυτικά κατά έως 41%.

Περισσότερα για λιγότερα

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη μορφή απορριμμάτων και εκπομπών άνθρακα είναι ένα βασικό μέλημα για όλες τις επιχειρήσεις σήμερα - ανεξαρτήτως τομέα, μεγέθους ή τοποθεσίας. 
 
Παρέχουμε λύσεις που μειώνουν τα απορρίμματα και τις εκπομπές άνθρακα χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα. Η μεγαλύτερη απόδοση για λιγότερα χρήματα, επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και παράγουμε πράγματα μέσω της αλυσίδας αξίας. Μέσω των Αξιολογήσεων Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment - LCA), αξιολογούμε συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος και βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Επίσης αναπτύσσουμε λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση, όπως τη δοσομέτρηση χαρτοπετσέτας φύλλο φύλλο.

Κυκλικότητα

Το επόμενο μεγάλο άλμα είναι να διασφαλιστεί ένα αειφόρο μέλλον θα περιλαμβάνει την επανεξέταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της κατανάλωσης. Οι κοινωνίες μετατρέπονται αργά από γραμμικές σε κυκλικές, και αυτό περιλαμβάνει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν την υπεύθυνη χρήση πόρων μέσω ενός τρόπου σκέψης "σχεδιασμός, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση".
 
Όσον αφορά την επαγγελματική υγιεινή, η ανακύκλωση αποτελεί περισσότερο δυσκολία λόγω των ζητημάτων ασφαλείας, αλλά υπάρχουν πολλές συνεργασίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις και σε εταιρείες διαχείρισης απορριμάτων που διερευνούν τις δυνατότητες ανακύκλωσης για οτιδήποτε παράγεται. Στην Tork, κάναμε πράξη αυτή την εξέλιξη και δημιουργήσαμε κυκλικές λύσεις για τους πελάτες μας, με το Tork PaperCircle® (στην ΕΕ) και την Ανακύκλωση Κλειστού Βρόγχου (στις ΗΠΑ).

Εκτύπωση Λήψη