Αειφορία

Tork is a part of SCA.jpg

Αειφορία

Tork: Εφαρμόζοντας την αειφορία στην πράξη

Πιστεύουμε ότι η αειφορία αποτελεί επιτυχία γιατί δημιουργεί επιπρόσθετη αξία στην επιχείρησή σας. Γι' αυτό χέρι με χέρι συνεργαζόμαστε πάντα μαζί, ώστε καθορίζοντας με σαφήνεια τις ανάγκες, εφαρμόζουμε στη συνέχεια τις κατάλληλες λύσεις, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βέλτιστη εξελικτική πορεία της επιχείρησής σας. . Εφαρμόζουμε καθημερινές πρακτικές κοινωνικής ευθύνης, προτάσσοντας τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη, στη βελτίωση συνθηκών εργασίας, για το προσωπικό και την επιχείρησή σας συνολικά.
 
Η Tork εστιάζει με προσήλωση στις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας τα κατάλληλα προϊόντα και εξελιγμένες υπηρεσίες, ανάλογα με την κάθε μία ξεχωριστή επιχειρηματική περίπτωση. Η αειφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της φιλοσοφίας και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητάς μας. 

Εστιάζουμε στη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τον καταναλωτή

Η προσήλωσή μας στις αρχές της αειφορίας εστιάζει στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Επενδύουμε σε ό,τι είναι αξιακά πολύτιμο και έχει διάρκεια απόδοσης στο μέλλον. με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την επιχείρησή σας. Είτε εστιάζετε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας, είτε στην επίτευξη της κερδοφορίας, η Tork μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Για να το πετύχουμε αυτό, τοποθετούμε την αειφορία στην εργασιακή μας πρακτική, μέσω της καινοτομίας και της εταιρικής συνεργασίας. 

Η αειφορία βρίσκεται στο επίκεντρο των καινοτομιών μας

Διερευνούμε πρωτίστως τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των πελατών μας, έτσι ώστε να προτάσσουμε με σιγουριά την αειφορία στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Και θα συνεχίσουμε να τους συμπεριλαμβάνουμε στα εξελικτικά στάδια της αναπτυξιακής μας πορείας, μέσω μελετών σε πραγματικό χρόνο, δοκιμών προϊόντων και βελτιώσεων των διαδικασιών. Για παράδειγμα, κάνουμε την καθημερινή εργασία για το προσωπικό καθαρισμού ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, με υπηρεσίες έξυπνων συσκευασιών, όπως: Tork Easy Handling™ και Tork EasyCube™, που εξοικονομούν χρήματα και προσπάθεια.
 
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί επίσης ένα αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης όλων των νέων προϊόντων της Tork. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη, από την προμήθεια των πρώτων υλών, έως την παραγωγή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων των πελατών. Για τον λόγο αυτό, δεν χρειάζεται ποτέ να ανησυχείτε για τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια οποιουδήποτε προϊόντος της Tork.

Η έννοια της συνεργασίας αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της εταιρικής μας στρατηγικής.

Οι δοκιμές προϊόντων και οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών μας, με την ανοικτή συμμετοχή πελατών και καταναλωτών, αποτελούν την εγγύηση ότι θα λειτουργήσουν και στην πράξη. Συνεργαζόμαστε συμπληρωματικά με εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου, για παράδειγμα στις πρωτοβουλίες μετατροπής απορριμμάτων σε πόρους (Waste to Resources). Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και επαγγελματίες για να ενισχύουμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας, σε τομείς που αφορούν την αειφορία και τις βέλτιστες πρακτικές υγιεινής (για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Πράσινης Υγιεινής της Tork στη Βόρεια Αμερική).
 
Ελέγχουμε επίσης τα προϊόντα, ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αειφορίας, σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους οργανισμούς οικολογικής επισήμανσης. Ως παγκόσμια εμπορική επωνυμία, είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά των πιστοποιημένων αειφόρων επιλογών σε όλο το χαρτοφυλάκιο της Tork, ώστε να είναι ευκολότερο για σας να επιλέξετε προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον, είναι ασφαλή και έχουν την κατάλληλη ποιότητα.

Ευθύνη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα...

Η SCA θέτει τα θεμέλια για το έργο αειφορίας μας, όντας μια κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην αειφόρο δασοκομία, την παραγωγή χαρτιού, τις προμήθειες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η στρατηγική της βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο αειφορίας, όπου η δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους και τη φύση τίθενται στο ίδιο επίπεδο με την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Αυτή η αειφόρος προσέγγιση αναγνωρίζεται από έναν αριθμό βραβείων και βαθμολογιών.
 
Επειδή είμαστε μέρος της SCA, η οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην αειφόρο δασοκομία, αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των προμηθευτών μας. Η SCA έχει μια καλώς καθιερωμένη και ελεγμένη παγκόσμια πολιτική για την προμήθεια πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την Tork. Μόνο αειφόρες ίνες από υπεύθυνες πηγές χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της Tork.  

… και ακόμα πιο πέρα

Αυτό επιτρέπει στις καινοτομίες της Tork να προχωρούν ακόμα πιο πέρα. Προχωρούμε ακόμη περισσότερο από το να είμαστε διαφανείς σε ό,τι κάνουμε, αναζητώντας ενεργά εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες. Εστιάζουμε σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, όχι μόνο στην αποδοτικότητα των πόρων. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη χρήση της ενέργειάς σας, όχι μόνο της δικής μας, και νοιαζόμαστε για τους υπαλλήλους σας, σαν να ήταν δικοί μας.
 

Εφαρμόζοντας την αειφορία στην εργασία.

To σύστημα Tork Xpressnap®

μειώνει κατά 25% τη χρήση χαρτοπετσετών σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χαρτοπετσέτες συσκευής


Εκτύπωση Λήψη